Sim sala BIM – sånn sparer vi miljø, tid og penger

I våre prosjekter er byggetegninger erstattet av avanserte 3D-modeller. Det sparer oss og kommunene for klimagassutslipp, ekstra tidsbruk og unødige kostnader i flere år fremover.

Thomas Aas demonstrerer modellen ved å vise Drammen stasjon, som er under ombygging nå. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Modellene som benyttes kalles på fagspråket for Building Information Modeling (BIM). Dette er enkelt forklart et digitalt program der vi legger inn all vår kunnskap om området hvor vi skal bygge.

Vi starter under bakken med det som måtte finnes av eksempelvis grunnfjell, jord, leire, eller sand, samt kabler, kummer og ledninger. Så beveger vi oss over bakken og legger inn terrenget og dagens infrastruktur som vei og bygninger.

Les også: Slik får vi komplekse prosjekter på skinner

Prøveborer og bruker georadar

Informasjonen kommer gjennom ulike sonderinger, prøveboring, prøvegraving og ved å kjøre georadar der vi senere skal bygge. Deretter legger vi til alle elementene som skal settes sammen og bli til en klimavennlig og effektiv jernbane.

– Vi har en avansert modell av absolutt alt byggeprosjektet vårt består av, sier Thomas Aas, BIM-koordinator i Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Artikkelen fortsetter under bildet, der Aas viser modellen av nye Drammen stasjon.

– Vi har en avansert digital modell av absolutt alt byggeprosjektet vårt består av, forklarer Thomas Aas.

Et viktig verktøy for kommunen

Aas har en nøkkelrolle i prosjektet som nå gjennomføres mellom Drammen og Kobbervikdalen. Her bygges det ny dobbeltsporet jernbane.

Det skal gi Drammen et bedre togtilbud. Byen får også en ombygget togstasjon og et kollektivknutepunkt som kan fungere som motor for en klimavennlig byutvikling.

Aas mener at kommunen i tillegg vil sitte igjen med et viktig verktøy – en avansert og godt utviklet BIM-modell. Han forklarer hvordan teknologien og kunnskapen i modellen kan bidra til enklere utbygginger:

Uten 3D-modell i 2020

For å bygge nytt dobbeltspor må den svært trafikkerte Konnerudgata stenges i et felt noen timer på natten. To kummer som ligger midt i veien må flyttes. På dagtid ville det gitt lange køer og kaotiske situasjoner. Ved gravingen viser det seg at kummene ikke stemmer med tilgjengelige tegninger og kart. Det trengs helt andre verktøy og langt mer arbeid enn forventet. Kjørefeltet forblir stengt i mange timer – til stor irritasjon for trafikantene og økte kostnader og forsinkelser i byggeprosjektet.

Med 3D-modell i 2025

Kommunen har problemer med en kum, og må grave. Takket være BIM-modellen vet byggeleder nøyaktig hva som skjuler seg under bakken, hvor det er trygt å grave, og hvor det kan oppstå problemer. Hvilke maskiner som trengs, hvilke komponenter som må til og hvor lang tid det tar – alt kan planlegges i detalj. Oppgaven vil ikke by på noen overraskelser.

Gir tilgang til verdifull kunnskap

En oppdatert BIM-modell gir kunnskap til samfunnet om alt som befinner seg i området rundt utbyggingen, både det som vi ser oppe i dagen og det som befinner seg under bakken. På den måten blir det enklere for kommunen å utvikle områdene sine mer forutsigbart, med mindre risiko for uforutsette hindringer.

– For oss som skal bygge, forenkles arbeidet betydelig når vi vet nøyaktig hvordan det som ligger nede i bakken er bygget, hva som ligger der og på millimeteren hvor det ligger, forklarer Aas.

Artikkelen fortsetter under bildet området under bybrua i Drammen.

Ved å grave, bruke georadar og andre tiltak, avdekkes hva som skjuler seg i grunnen. Alt legges inn i BIM-modellen under byggeprosjektet. Eksempelet over viser et område under den gamle bybrua ved Drammen stasjon.

Høster fordelene av satsingen

Han har besøkt store og fagtunge konferanser i inn- og utland, og erfarer at Norge er langt framme på dette området. Bane NORs prosjekter har vunnet internasjonal heder for arbeidet og møter et interessert og lydhørt publikum når vi forteller om satsningen og våre erfaringer.

–  Våre investeringer, og volumet på dem, viser en vilje til å ta i bruk ny teknologi. Nå høster vi fordelene av satsingen, både under planlegging og utbyggingen av jernbanens prosjekter, sier Aas.

Her ser vi tydelig hvordan BIM-modellen speiler virkeligheten i detalj. Her bygges en gangbro ved siden av en jernbanekulvert - til venstre dronefoto, til høyre BIM-modell. Montasje: Marianne Henriksen