Stortingsmelding om kostnadsutfordringer på jernbaneutbygging

Samferdselsdepartementet har i dag levert en melding til Stortinget («Jernbanemeldingen»). Det som beskrives er at flere av utbyggingsprosjektene på jernbanen blir dyrere enn det som tidligere er anslått og planlagt for.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det vises til at Bane NOR har varslet Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner på Follobanen. Det er også varslet risiko for forsinkelse for planlagt trafikkåpning i 2022.

For prosjektet Sandbukta – Moss - Såstad går det frem av meldingen at det er behov for å øke kostnadsrammen med inntil 3 milliarder kroner. Hovedgrunnen er det anstrengte leverandørmarkedet som blant annet medførte høyere priser enn forutsatt.

For prosjektene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker holder Bane NOR seg innenfor styringsrammen, men gjennomføringen av prosjektene medfører høyere utbetalinger i 2020 og 2021 enn det som er anslått i statsbudsjettet for 2020. Kostnadene øker altså ikke totalt sett, men kommer tidligere enn anslått. Drammen – Kobbervikdalen anslås forøvrig ferdigstilt ett år tidligere enn planlagt, med åpning for trafikk i 2024.

- Regjeringen skal komme tilbake til hvordan løse utfordringene med økt investeringsbehov i jernbanesektoren. I mellomtiden arbeider vi videre med prosjektene i henhold til gjeldende plan, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Link til Meld. St. 17

Link til pressemelding fra Samferdelsministeren.