Kjelsås

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Parkering
Transport
Fasiliteter

Togretninger:
Gjøvik, Jaren, Oslo S 

Om stasjonen:
Kjelsås stasjon ble åpnet i 1900, to år før hele Gjøvikbanen sto ferdig. Stasjonen ligger 10,28 kilometer fra Oslo S og 155,6 meter over havet.

Klikk her for å lese mer om stasjonen

Alle tog retning Oslo kjøres fra spor to. Alle tog retning Hakadal/Jaren/Gjøvik kjøres fra spor 1. Undergangen i sørenden av stasjonen må benyttes for adkomst til spor 2.

Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Beliggenhet: Kjelsåsveien 141, 0491 Oslo
 

Bane: Gjøvikbanen

Ved buss for tog: Bussene kjører fra bussholdeplassen Kjelsås stasjon.
Gangavstand til holdeplassen er ca. 80 og 250 meter.

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Fremkommelighet
 • Adkomst til plattform (HC)
 • Andre tilpasninger (HC)

  Trafikkerende Flirt-tog har heis for rullestolbrukere.

 • Parkering for bevegelseshemmede

  Totalt 5 p-plasser.

 • Rullestolramper til plattform

  Fra gang- og sykkelvei er det lang rampe (stigningsforhold 1:14) opp til plattform for spor 2.

Parkering
 • Parkering

  Plassene kontrolleres mandag til fredag mellom kl. 05.00 og kl. 17.00. Gratis parkering utenom disse tidene.

  Antall parkeringsplasser totalt: 55

  Pendlerparkering
  Antall p-plasser: 44

  Pendlerparkering til kr. 250,- er et tilbud til reisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Betales med Bane NORs parkeringsapp. Klikk her for å lese mer om pendlerparkering og p-app

  Dagparkering
  Reisende med enkeltbillett kan benytte dagparkering (11 stk.). Dagparkeringen er skiltet "mot avgift". Betaling på p-automat eller via appen EasyPark. Kr. 60,- per døgn.

  Korttidsparkering
  Maks 15 minutter.

  Merk at det er alltid skiltingen på p-plassen som gjelder.

 • Parkering for bevegelseshemmede

  Totalt 5 p-plasser.

Transport
 • Buss

  Bussholdeplass på stasjonen. Oslo Sporveiers trikkelinje til Kjelsås har snustasjon ca. 100 meter øst for Kjelsås jernbanestasjon.

Fasiliteter
 • Billettsalg

  Det er billettautomat på plattform mot Nittedal. man kan betale med kort og mynter.

 • Leskur

  På plattformen for tog i begge retninger.

 • Severdighet

  Norsk Teknisk Museum ligger rett ved stasjonen.

 • Sykkelstativ

  Sykkelstativ med tak ved begge plattformer:
  Det er 30 p-plasser ved spor 1 og 12 p-plasser ved spor 2.