Kambo stasjon

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Parkering
Transport
Fasiliteter

Togretninger:
Oslo, Moss, Skøyen 

Om stasjonen:
Kambo holdeplass ligger 53,58 kilometer fra Oslo S. Holdeplassen ble åpnet i 1996. Det var også tidligere en stasjon ved Kambo, ved den gamle linjen noe nord for dagens holdeplass.

Kommune: Moss
Fylke: Viken 
Beliggenhet: Kulpevegen, 1538 Moss

Bane: Østfoldbanen

Ved buss for tog: Bussene kjører fra bussholdeplassene Kambo stasjon i Osloveien. Gangavstand til holdeplassene er ca. 100 meter.

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Fremkommelighet
 • Adkomst til plattform (HC)
 • Andre tilpasninger (HC)

  Stasjonen er utstyrt med mobil rampe for rullestolbrukere. Denne betjenes av konduktørpersonalet og gir tilgjengelighet til togene ved behov.

 • Rullestolramper til plattform
Parkering
 • Parkering

  Parkeringsplasser ved stasjonen: 214

  Gratis parkering for togreisende, maks 14 dager.

  All parkering skjer på eget ansvar. Hensatte kjøretøy kan taues bort. Merk at det alltid er skiltingen på stedet som gjelder. 

Transport
 • Buss

  Lokalbusser Hølen - Son - Moss.

Fasiliteter
 • Leskur
 • Sykkelstativ

  30 p-plasser under tak. 

 • Venterom