Heia

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Parkering
Fasiliteter

Togretninger:
Oslo, Rakkestad
 
Om stasjonen:
Heia holdeplass ligger 73,45 km fra Oslo S og på Østfoldbanens Østre linjes kilometer 49,14 fra Ski. Høyden over havet er 133,2 meter. Holdeplassen ble åpnet som stoppested 1896.

Kommune: Rakkestad
Fylke: Viken
Beliggenhet: Heiaveien 329, 1890 Rakkestad 

Bane: Østfoldbanen, østre linje

Ved buss for tog: Bussene kjører fra stasjonen.

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Fremkommelighet
 • Adkomst til plattform (HC)

  Lav plattform med grusdekke.

Parkering
 • Parkering

  Parkeringsplasser ved stasjonen: 10

  Gratis parkering for togreisende, maks 14 dager.

  All parkering skjer på eget ansvar. Hensatte kjøretøy kan taues bort. Merk at det alltid er skiltingen på stedet som gjelder. 

Fasiliteter
 • Leskur