Ofotbanen

Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger.

Malmtog ved Haugfjell. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Ofotbanen følger fra Narvik fjorden innover og østover mot fjellene ved Svenskegrensen. Banen ligger i konstant stigning så å si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. Ofotbanen har største tillatte akseltrykk på 30 tonn etter forsterkningsarbeider som ble fullført i 2003. Ofotbanen åpnet i 1902 og banen følger i dag hovedsakelig samme trasé som ved åpningen. En strekning på 1,5 kilometer fikk ny linjeføring i 1988 for å unngå den gamle brua over Norddalsenden (Norddalsbrua). I 2002 åpnet det nye kryssingssporet på Katterat stasjon med nytt spor 2 i tunnel. I 2010 åpnet det nye, forlengede, kryssingssporet på Straumsnes stasjon. Høsten 204 ble nye Bjørnfjell stasjon med tre kryssingsspor på 1100 meters lengde åpnet. Høsten 2015 var turen kommet til nye Rombak kryssingsspor som også er over 1000 meter langt.

Trafikk

I dag kjøres det 10-12 malmtog i hver retning hvert døgn, Malmtogene kjøres for gruveselskapet LKAB. Ofotbanen er også en viktig godskorridor for hele Norden og 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. Det kjøres flere daglige godstogpendler mellom Alnabru i Oslo og Narvik via Sverige. Ofotbanen har også to daglige persontogpar i hver retning. Et togpar går mellom Narvik og Luleå, med forbindelser videre sørover i Sverige, mens ett togpar går direkte mellom Narvik og Stockholm.

Muligheter

Ofotbanen har for liten kapasitet. Derfor bygges det på kort sikt ut lengre kryssingsspor på banen. Om få år vil banen ha behov for dobbeltspor. Det pågår et planarbeid med sikte på å finne trase for dette, samt å velge strategi for gradvis kapasitetsøkning også i tiden fram til et dobbeltspor kan stå ferdig. I 2013 åpnet den nye godsterminalen på Fagernes. Samtidig ble strekningen fra Narvikterminalen på Fagernes til Narvik stasjon fornyet og forsterket til 30 tonns akseltrykk. I 2016 er det oppstart på anlegget for nytt kryssingsspor ved Djupvik mellom Narvik og Straumsnes. det jobbes også med planer for utvidelse av Narvik stasjon.

Se også: Stasjoner på Ofotbanen

Fakta:

·         Banelengde: 43 kilometer (Narvik Havn – riksgrensen)

·         Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 5

·         Elektrisk drift

·         Fjernstyring

·         Flere store prosjekter for øke kapasiteten på banen


Persontog ved Søsterbekk <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>