Meråkerbanen

Meråkerbanen er 70,69 kilometer lang fra Hell stasjon på Nordlandsbanen til riksgrensen mot Sverige. Opprinnelig er Meråkerbanen navnet på hele strekningen Trondheim – Storlien. Banen åpnet i 1881 og ga normalsporet forbindelse fra Trondheim til det svenske jernbanenettet. Det er vedtatt i Stortinget at banen skal få elektrisk drift.

Meråkerbanen på riksgrensen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Trafikk og trasé

Meråkerbanen har gjennom de senere årene hatt et oppsving i persontrafikken som følge av tettere samarbeid mellom Trøndelag og regioner på svensk side. Gjennom å lansere ‘Nabotåget’ på ruten mellom Trondheim og Østersund øke persontrafikken markant etter flere år med stagnasjon. Godstrafikken på Meråkerbanen preges av tømmer- og skogprodukter. Fram til i 2005 hadde banen stor godstrafikk til og fra Meråker smelteverk på Kopperå som da ble lagt ned. Selv om banens spor og underbygning gjennom de senere årene har fått en del forbedringer, er det fortsatt et stort behov for forsterknings- og moderniseringsarbeider på strekningen.

Muligheter

Meråkerbanens største svakhet er at den er dieseldrevet og grenser direkte inn mot den svenske Mittbanan som har hatt elektrisk drift i mange tiår. Banen mangler også fjernstyring. Fra svensk hold har det i en årrekke blitt ytret ønske om elektrifisering for å få til gjennomgående tog og økt godstrafikk. Ved stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 ble det vedtatt at Meråkerbanen skal elektrifiseres samtidig med med strekningen Trondheim – Steinkjer av Nordlandsbanen. Dette vil ventelig få stor betydning for spesielt godstrafikken.

Se også:

Stasjonsoversikt for Meråkerbanens tog

Fakta:

• Banelengde: 70,69 kilometer,( + 3,74 kilometer fra grensen fram til Storlien stasjon)
• Stasjoner med persontrafikk: 4
• Dieseldrift
• Ikke fjernstyrt strekning
• Vedtatt elektrifisert