Anskaffelsesplaner

Bane NOR ønsker å være forutsigbare og deler her informasjon om våre behov for anskaffelser.

Anskaffelsesplaner

Bane NOR er opptatt av åpenhet og dialog med markedet. En viktig del av dette er å holde markedet oppdatert og forberedt på kommende konkurranser.

Oversikt over våre planlagte anskaffelser finner du i regnearkket til høyre på siden. Denne oppdateres regelmessig. I oversikten kan du filtrere planlagte anskaffelser per prosjekt, geografi, kategori, planlagt tidspunkt for forespørsel, type avtale og estimert kontraktsverdi.

For anskaffelser som er planlagt frem i tid kan det være usikkerhet grunnet risiko for endrede forutsetninger og prioriteringer.

Aktuelle anskaffelser

Bane NORs pågående konkurranser er tilgjengelig i KGV (levert av Visma Tendsign). Enten fra link i offentlig kunngjøring på Doffin/TED, eller via link i invitasjon i e-post basert på utvelgelse fra f.eks. leverandør-kvalifikasjonsdatabasen TransQ.

Link til Doffin   https://www.doffin.no/
Link til TransQ  https://www.achilles.com/no/community/transq-nordics/
Link til Visma Tendsign KGV https://tendsign.no

Prosjektoversikt

Se Bane NORs nettsider med presentasjon av større kommende og pågående prosjekter.

Vi gjør oppmerksom på at Bane NOR SF er underlagt Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).

For anskaffelser med anslått verdi under EØS terskelverdier, kan Bane NOR SF også velge å sende forespørsel direkte til aktuelle tilbydere.

Les mer om hvordan Bane NOR kunngjør sine konkurranser