Anskaffelsesplaner

Bane NOR ønsker å være forutsigbare og vil her dele informasjon om våre kommende behov for anskaffelser.

Anskaffelsesplaner

Bane NOR er opptatt av åpenhet og dialog med markedet. En viktig del av dette er å holde deg oppdatert og forberedt på kommende konkurranser.

Oversikt over våre planlagte anskaffelser finner du i regnearket til høyre på siden. Denne oppdateres regelmessig.

I oversikten kan du filtrere planlagte anskaffelser på:

  • Prosjekt
  • Geografi
  • Kategori
  • Planlagt tidspunkt for forespørsel
  • Type avtale
  • Estimert kontraktsverdi

For anskaffelser som er planlagt frem i tid kan det være usikkerhet grunnet risiko for endrede forutsetninger og prioriteringer.

Foto: Bane NOR

Aktuelle anskaffelser

Bane NORs pågående konkurranser er tilgjengelig i KGV (levert av Visma Tendsign). Finn aktuelle anskaffelser i offentlig kunngjøring på Doffin/TED, eller TransQ.

Link til Doffin   https://www.doffin.no/
Link til TransQ  https://www.achilles.com/no/community/transq-nordics/
Link til Visma Tendsign KGV

https://tendsign.no

Les mer om hvordan å bli leverandør til Bane NOR her.

Prosjektoversikt

Se Bane NORs nettsider med presentasjon av større kommende og pågående prosjekter.