Mosjøen Godsterminal

Mosjøen godsterminal ble gjenåpnet i 2015.Terminalen ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn. I 2014 åpnet ny fylkesvei 78 slik at Mosjøen nå også har en god veiforbindelse til Sandessjøen og oljenæringen der.

Adresse og kontakter

Adresse

Mosjøen godsterminal
8650 Mosjøen

Veibeskrivelse

E6 gjennom Mosjøen passerer godsterminalen. Kun atskilt av Nordlandsbanens hovedspor.

Leverandør av terminaltjenester
Mosjøen Industriterminal AS(2)(2)
957 24 087
Bane NOR
Paul Agnar Røvik
Regional Leder Terminaler
916 72 230
Grieg Logistics(2)(2)
56 34 39 62
Avganger og ankomster
Sporplan
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor   Bane NOR    
2 Sidespor 750 Bane NOR    
3 Godsspor 700 Bane NOR    
4 Lastespor 400 Bane NOR 365  
5 Lastespor 500 Bane NOR 350  
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semihengere
  • Termocontainer
  • Bilvogner
Terminaltjenester

Mosjøen Industriterminal AS 

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har reachstacker tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

 

Bli leverandør av terminaltjenester

Mosjøen godsterminal er åpen for konkurranse om terminaltjenester. 

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.