Mo i Rana Godsterminal

Mo i Rana godsterminal er en kombiterminal. Mo i Rana er et viktig knutepunkt på Nordlandsbanen og regionen er rik på både industri og fiskeoppdrett. Terminalen har en sentral plassering i forhold til havn og annen infrastruktur.

Adresse og kontakter

Adresse

Moloveien 6
8622 Mo i Rana

Veibeskrivelse

E6 passerer gjennom Mo i Rana. Ta av mot togstasjonen og godsterminalen er lokalisert i nordenden av stasjonsområdet.

Leverandør av terminaltjenester
CargoNet AS(8)(2)
916 78 751
Axess Logistics
751 28 500
Bane NOR
Paul Agnar Røvik
Regional Leder Terminaler
916 72 230
Sporplan
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor   Bane NOR 30 Lastemulighet ved etablert platting for kjøring til spor
2 Lastespor 620 Bane NOR 575 Løfteanordning: Truck
3 Lastespor 638 Bane NOR 470 Løfteanordning: Truck
4 Hensetting-/Lastespor 400 Bane NOR 210 Biltransport
5 Hensettingsspor 260 Bane NOR    
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere
  • Bilvogner
Terminaltjenester

CargoNet AS og Axess Logistics ved Meyership AS

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Mo i Rana godsterminal skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.