Kristiansand Godsterminal Langemyr

Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter

Adresse og kontakter

Adresse

Setesdalsveien 212
4618 Kristiansand

Veibeskrivelse

Ta av E18 i Kristiansand og følg riksvei 9, Setesdalsveien. Denne veien passerer godsterminalen.

Leverandør av terminaltjenester
CargoNet AS(7)(2)
916 69 515
Bane NOR
Ove Andre Algrøy
Regional Leder Terminaler
906 05 318
Sporplan
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor   Bane NOR    
2 Krysningsspor 820 Bane NOR   Ankomst/avgang 
2 Uttrekkspor (sør) 370 Bane NOR    
3

Lastespor

800 Bane NOR 400  
4 Hensettingsspor 185 Bane NOR    
5 Lastespor 206 Bane NOR 300   
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere
  • Multi-purpose bilvogner
Terminaltjenester

CargoNet AS

  • Løfting
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Kristiansand godsterminal Langemyr skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NORi samarbeid med terminaloperatørene.