Fauske Godsterminal

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland fylke. Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i Norge.

Adresse og kontakter

Adresse

Jernbanegata 19
8200 FAUSKE

Veibeskrivelse

E6 passerer gjennom Fauske. I utkanten av Fauske sentrum på vei nordover, kan man ta av E6 mot togstasjonen og terminalen i Fauske. 

Leverandør av terminaltjenester
CargoNet AS(5)(2)
24 08 65 41
Bane NOR
Paul Agnar Røvik
Regional Leder Terminaler
916 72 230
Sporplan
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Persontrafikk plattform   Bane NOR    
2     Bane NOR    
3 Hensetting/persontrafikk plattform   Bane NOR    
4

Lastespor

480 Bane NOR 290  
5 Lastespor 550 Bane NOR  256  
7  Hensetting maks 2vg   Bane NOR    
8  Hensetting maks 3 vg   Bane NOR    
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere
  • Multi-purpose bilvogner
Terminaltjenester

CargoNet AS

  • Løfting
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Fauske godsterminal skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester. 

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.