Vestmo tømmerterminal

Vestmo tømmerterminal er en privat terminal og eies av Glommen Mjøsen Skog SA. Terminalen ligger syd for Elverum stasjon langs Solørbanen.

Åpningstider

Privat terminaleier har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon.

Hvor ligger terminalen?

 

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr
2

1 330 m

Grus, jord og bark Bane NOR

Glommen Mjøsen Skog SA

0427-11/93, 11/76, 11/96, 11/98, 11/102, 11/100

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Vestmo Tømmerterminal

Sporplan Vestmo Tømmerterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.