Støren tømmerterminal

Støren tømmerterminal ligger på Nordlandsbanen.

På denne siden:

Åpningstider

Våre tømmerterminaler er allitd åpne.

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.