Sørli tømmerterminaler

Sørli tømmerterminal ligger på Dovrebanen ved Stensrud mellom Stange og Tangen.

Åpningstider

Våre tømmerterminaler er alltid åpne.

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Vår terminaloperatør

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr
4 637 m Asfalt Bane NOR Bane NOR

0417-114/3

5 504 m Asfalt Bane NOR Bane NOR

0417-114/3

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Sørli Tømmerterminal

Sporplan Sørli Tømmerterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.