Simonstad tømmerterminal

Simonstad tømmerterminal ligger i enden av Arendalsbanen nord for Nelaug. Terminalen er ikke i drift som tømmerterminal.

Åpningstider

Terminalen er ikke i drift.

Hvor ligger terminalen?

Adresse
Simonstad 4868 Selåsvatn 4868 Selåsvatn

 

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr
1 330 m (hvorav de siste 100 m benyttes til hensatt materiell) Gress Bane NOR Bane NOR

0929-44/17

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Simonstad Tømmerterminal

Sporplan Simonstad Tømmerterminal Bane NOR

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.