Braskereidfoss tømmerterminal

Braskereidfoss tømmerterminal er en privat terminal og eies av Moelven Våler AS. Terminalen er en del av industriområdet ved Braskereidfoss stasjon på Solørbanen.

Åpningstider

Privat terminaleier har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon.

Hvor ligger terminalen?

 

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr Merknad
4 430 m Asfalt Privat Moelven Våler AS 0426-50/238

Lastespor tømmer

7 290 m Asfalt Privat Moelven Våler AS 0426-50/238 Moelven Våler, flis
8 490 m Ukjent Privat Moelven Våler AS 0426-50/238 Forestia AS
9 Ukjent Ukjent Privat Moelven Våler AS 0426-50/238  

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Braskereidfoss Tømmerterminal

Sporplan Braskereidfoss Tømmerterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.