Jevnaker tømmerterminal

Jevnaker er ikke i drift som tømmerterminal.

Åpningstider

Terminalen er ikke i drift.

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.