Hauerseter tømmerterminal

Hauerseter tømmerterminal er en privat terminal og eies av Nortømmer AS. Terminalen ligger på Hovedbanen ved Gardermoen.

Åpningstider

Privat terminaleier har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon.

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til våre godsterminaler.