Trondheim godsterminal Heggstadmoen

Heggstadmoen godsterminal ligger på Heggstadmoen, ca. 12 km sør for Trondheim sentrum.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene.

Hvor ligger terminalen?

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
11   166 Bane NOR    
12   166 Bane NOR    
13   280 Bane NOR    
14   280 Bane NOR    
15   295 Bane NOR    
16   295 Bane NOR    

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Trondheim godsterminal Heggstadmoen

Sporplan Trondheim godsterminal Heggstadmoen Bane NOR

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Heggstadmoen Godsterminal ligger på Heggstadmoen, ca. 12 km sør for Trondheim sentrum.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS og Onrail AS som leverer terminaltjenester ved Heggstadmone. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.