Støren tømmerterminal

Støren tømmerterminal ligger på Dovrebanen, ca. 40 minutter sør for Trondheim.

  • Tømmerterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tømmerterminaler er alltid åpne.

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.