Sørli tømmerterminaler

Sørli tømmerterminal ligger på Dovrebanen ved Stensrud mellom Stange og Tangen.

  • Tømmerterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tømmerterminaler er alltid åpne.

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Vår terminaloperatør

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr
4 637 m Asfalt Bane NOR Bane NOR

0417-114/3

5 504 m Asfalt Bane NOR Bane NOR

0417-114/3

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Sørli Tømmerterminal

Sporplan Sørli Tømmerterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.