Sandnes godsterminal Ganddal

Ganddal Godsterminal er Norges nyeste kombiterminal og ligger i Sandnes kommune. Terminalen er tilrettelagt for både vognlast, transport av biler og intermodale transporter.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
G12 Lastespor 600 Bane NOR 600  
G13 Lastespor 600 Bane NOR 600  
G14 Lastespor 600 Bane NOR 600  
9 Lastespor 75 Bane NOR   Bilomlasting
8 Lastespor 65 Bane NOR   Bilomlasting
7 Lastespor 120 Bane NOR   Bilomlasting
6 Lastespor 125 Bane NOR   Bilomlasting
5 Hensettingsspor 210 Bane NOR   Lokomotiv hensetting
4 Oppstillingsspor 700 Bane NOR    
3 Oppstillingsspor 700 Bane NOR    
2 Oppstillingsspor 700 Bane NOR    

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Sandnes Godsterminal Ganddal

Sporplan Sandnes Godsterminal Ganddal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Lastbærere

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semihengere
  • Termocontainere
  • Bilvogner

I tillegg til kombilast håndteres vognlast (bilvogner) i form av biltransporter.

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

  • Løfting
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS og Onrail AS som leverer terminaltjenester ved Ganddal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.