Oslo godsterminal Alnabru

Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo, og er en stor terminal også i europeisk målestokk.

 • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
C1 Lastespor 450 Bane NOR 410 Siderampe L 250 m/H 1,25 m
C2 Lastespor 450 Bane NOR 410  
C5A Lastespor 450 Bane NOR 450  
C5B Lastespor 450 Bane NOR 450  
C8 Lastespor 600 Bane NOR 600  
C13 Lastespor 600 Bane NOR 600  
C14 Lastespor 360 Bane NOR 360  
C16 Lastespor 395 Bane NOR 370  
C21 Lastespor 400 Bane NOR 370  
C23 Lastespor 530 Bane NOR 510  
C31 Lastespor 645 Bane NOR 560  
C32 Lastespor 700 Bane NOR 665  
C42 Lastespor 620 Bane NOR 570  
C43 Lastespor 620 Bane NOR 570  
C44 Lastespor 620 Bane NOR 570  
C45 Lastespor 620 Bane NOR 570  

 

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Oslo Godsterminal Alnabru

Sporplan Oslo Godsterminal Alnabru Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter. Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen.

Alnabru er nordens største godsterminal for jernbane. De fleste intermodale transporter på tog kommer fra og til Alnabru. Sporene og terminalen er bygd for håndtering av gods på andre måter en dagens containertrafikk og består av laste/lossespor, hensettingsspor, gjennomkjøringsspor. Det er også arealer til depot og opplasting/lossing av containere og semihengere.

Terminalen er under kontinuerlig oppgradering/fornyelse for å kunne ivareta økt godstrafikk på bane/tog.

Terminalen har ikke fasiliteter for håndtering av vognlast.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semi-hengere
 • Termocontainere
 • Multi-purpose bilvogner
 • Vognlast (kun skifting, ikke omlasting)

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS og Onrail AS  som leverer terminaltjenester ved Alnabru Godsterminal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.