Nesbyen tømmerterminal

Nesbyen tømmerterminal ligger på Bergensbanen ved Nesbyen.

  • Tømmerterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tømmerterminaler er alltid åpne.

Hvor ligger terminalen?

 

Kontaktinformasjon

Bane NOR

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr
4 130 m   Bane NOR Bane NOR 0616-4000/6
3 300 m   Bane NOR Bane NOR 0616-4000/6

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.