Narvik godsterminal Fagernes

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige.

 • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
14 Havnespor 255 Bane NOR    
9 Malmspor   Bane NOR    
10 Malmspor   Bane NOR    
11 Malmspor   Bane NOR    
1 Malmspor   Bane NOR    
2 Lastespor 515 Bane NOR 510  
4 Lastespor 620 Bane NOR 595  
5 Ankomstspor 560 Bane NOR   KL
6 Avgangsspor 560 Bane NOR   KL
7 Lastespor 505 Bane NOR 465 Biltransport
8 Lastespor 535 Bane NOR 505  
12 Verkstedsspor   Bane NOR    
13 Verkstedsspor   Bane NOR    
16 Hensettingsspor 410 Bane NOR    
17 Hensettingsspor 410 Bane NOR    

 

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Narvik Godsterminal

Sporplan Narvik Godsterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere på terminalen:

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semihengere
 • Termocontainere
 • Multipurpose bilvogner

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene: 

CargoNet AS, Schenker AS, Axess Logistics AS og Mantena AS.

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS, Schenker AS, Axess Logistics AS og Mantnea AS som leverer terminaltjenester ved Narvik Godsterminal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.