Mosjøen godsterminal

Mosjøen Godsterminal ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn. Terminalen ble gjenåpnet i 2015.

 • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Adresse
Havnegata 29, 8663 Mosjøen 8663 Mosjøen

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Bane NOR

Kontaktinformasjon til vår terminalleverandører

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor   Bane NOR    
2 Sidespor 750 Bane NOR    
3 Godsspor 700 Bane NOR    
4 Lastespor 400 Bane NOR 365  
5 Lastespor 500 Bane NOR 350  

 

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Mosjøen Godsterminal

Sporplan Mosjøen Godsterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Mosjøen godsterminal ble gjenåpnet i 2015. Terminalen ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn. I 2014 åpnet ny fylkesvei 78 slik at Mosjøen nå også har en god veiforbindelse til Sandessjøen og oljenæringen der.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semihengere
 • Termocontainer
 • Bilvogner

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene: 

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Det er Mosjøen Indsustriterminal AS som leverer terminaltjenester ved Mosjøen Godsterminal. Terminaloperatørene har reachstacker tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.