Kvam tømmerterminal

Kvam tømmerterminal ligger ved Kvam stasjon på Dovrebanen.

  • Tømmerterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tømmerterminaler er alltid åpne.

Hvor ligger terminalen?

 

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr

4

385 m (hvorav ca. 145 m mot lastegate) Asfalt Bane NOR Bane NOR 0516-331/79, 0516-331/81

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Kvam Tømmerterminal

Sporplan Kvam Tømmerterminal

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.