Kristiansand godsterminal Langemyr

Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Vår tjenesteleverandør

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Bane NOR

Kontaktinformasjon til vår terminalleverandør

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor   Bane NOR    
2 Krysningsspor 820 Bane NOR   Ankomst/avgang
2 Uttrekkspor (sør) 370 Bane NOR    
3 Lastespor 800 Bane NOR    
4 Hensettingsspor 185 Bane NOR    
5 Lastespor 206 Bane NOR    

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Kristiansand Godsterminal Langemyr

Sporplan Kristiansand Godsterminal Langemyr

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere
  • Multi-purpose bilvogner

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

  • Løfting
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS som leverer terminaltjenester ved Langemyr Godsterminal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.