Bodø godsterminal

Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på Nordlandsbanen. Terminalen er sentralt lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Persontrafikk   Bane NOR    
2 Persontrafikk   Bane NOR    
3 Ankomst/avgang 420 Bane NOR    
4 Lastespor 420 Bane NOR 420  
5 Lastespor 405 Bane NOR 273 + 40  En overgang deler opp sporet

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Bodø Godsterminal

Sporplan Bodø Godsterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på Nordlandsbanen. Sporarrangementet deles med persontogstasjonen og driften på godsterminalen samordnes derfor med persontrafikken. Terminalen er sentralt lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak 20-25 fot
  • ISO-containere 40'-20'-45'
  • Termocontainere
  • Multi-purpose bilvogner

Terminalen har ikke kapasitet til å håndtere trailere eller lastede 40 fots containere.

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS, Schenker AS og Axess Logistics AS som leverer terminaltjenester ved Bodø Godsterminal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.