Bergen godsterminal Nygårdstangen

Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.

 • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde(m) Eier Lastegate Merknader
8 Ankomstspor   Bane NOR    
9 Lastespor 530* Bane NOR    
9 B Lastespor 560 Bane NOR 440  
37 Lastespor 605 Bane NOR 520  
38  Lastespor 595 Bane NOR 520   
41 Lastespor 380 Bane NOR 300  
47 Lastespor 320 Bane NOR 320   
48 Lastespor 220 Bane NOR 320   
93     Bane NOR    
11     Bane NOR    
28   100 Bane NOR    
29   60 Bane NOR    
85 (H1)   315* Bane NOR    
Skansetunnel Hensettingsspor 600** Bane NOR    

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Bergen Godsterminal Nygårdstangen

Sporplan Bergen Godsterminal Nygårdstangen Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.

Lastebærere

Terminalen håndterer disse lastenhetene:

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semi-hengere
 • Termocontainere
 • Bilvogner

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS, Onrail AS og Axess Logistics AS som leverer terminaltjenester ved Nygårdstangen. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.