Åndalsnes godsterminal

Åndalsnes godsterminal er en kombiterminal som ligger ved Raumabanens endestasjon. Åndalsnes godsterminal har gode veiforbindelser til Ålesund, Molde og Kristiansund.

 • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Vår tjenesteleverandør

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Bane NOR

Kontaktinformasjon til vår terminalleverandør

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde(m) Eier Lastegate Merknader
1  Hovedspor    Bane NOR    
 2B  Hensettingsspor  670  Bane NOR    Krysningsspor
 3B  Lastespor  570  Bane NOR  450  
 4B  Lastespor  540  Bane NOR  450  

 5B

 Ikke i bruk  430  Bane NOR    

6B

Ikke i bruk 95 Bane NOR    

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Åndalsnes Godsterminal

Sporplan Åndalsnes Godsterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Åndalsnes godsterminal er en kombiterminal som ligger ved Raumabanens endestasjon. Åndalsnes godsterminal har gode veiforbindelser til Ålesund, Molde og Kristiansund.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter på terminalen:

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semi-hengere
 • Termocontainer
 • Multi-purpose bilvogner

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Det er Onrail AS som leverer terminaltjenester ved Åndalsnes. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Hvordan bli terminaloperatør?

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.