Gyldige E-sirkulære

 

E-sirkulær Tittel Publisert Gjelder for
2020-13 Kontroll av utstyr 25.03.2020 Alle områder
2020-12 FSE kurs og gyldighet av elsikkerhetskort 24.03.2020 Alle områder
2020-11 Nytt koblingshus i Drammen 24.03.2020 Område Øst
2020-10 Endring i koblingsbilde Disenå-Skarnes 24.03.2020 Område Øst
2020-09 Endring i koblingsbilde på Loenga 24.03.2020 Område Øst
2020-08 Endringer på Ski 17.03.2020 Område Øst
2020-06 Forbigangsledning på Årnes St. 10.03.2020 Område Øst
2020-05 Midlertidig stans i revisjon av KL-anlegg på verksteder 02.02.2020 Område Øst
2020-04 AT-system Blaker-Haga 28.01.2020 Område Øst
2020-03 Oppdatert generisk rutine EH-IMP-0000-01 24.01.2020 Alle områder
2020-02 Forbigangsledning på Haga St. 10.01.2020 Område Øst
2020-01 Overtakelse av Elkraftsentral 02.01.2020 Område Øst

2019-34 Forbigangsledning på Rånåsfoss 27.11.2019 Område Øst
2019-33 Endringer på KL-anlegg Kongsvinger stasjon 12.11.2019 Område Øst
2019-32 Sammenkobling av AT mot Sverige på Ofotbanen 01.11.2019 Område Nord
2019-31 Endringer på KL-anlegg Ofotbanen 01.11.2019 Område Nord
2019-30 Endringer på KL-anlegg Kongsvingerbanen 31.10.2019 Område Øst
2019-29 Endringer på KL-anlegg Sørumsand 21.10.2019 Område Øst
2019-28 Ny Driftsleder/Driftsansvarlig 30.09.2019 Alle områder
2019-27 Elsikkerhetskort og nye områder 26.09.2019 Alle områder
2019-26 Kongsvingerbanen Disenå stasjon 23.09.2019 Område Øst
2019-25 Kongsvingerbanen Skarnes stasjon 23.09.2019 Område Øst
2019-24 Kongsvingerbanen Km 80.000-100.100 23.09.2019 Område Øst
2019-23 Kongsvingerbanen Km 33.930-41.667 30.08.2019 Område Øst
2019-22 Tilbakekalling av E-sirkulære 2019-21 21.08.2019 Alle områder
2019-20 Fjerning av forbigangsledning på Blaker 13.08.2019 Område Øst
2019-19 Fjerning av forbigangsledning på Sørum 07.08.2019 Område Øst
2019-18 Prøvedrift av Arna omformer 28.06.2019 Område Vest
2019-17 Ny Driftsleder / Driftsansvarlig og nye områder 28.06.2019 Alle områder
2019-16 Kongsvingerbanen Km 81.103-90.777 27.06.2019 Område Øst
2019-15 Styrende dokumenter 21.06.2019 Alle områder
2019-13 Læring etter høyspenningsulykker: 06.06.2019 Alle områder
2019-12 Gyldighet av elsikkerhetskort hos spordrift 05.06.2019 Alle områder
2019-11 Presisering av kompetansekrav til LFS/AFA 03.06.2019 Alle områder
2019-10 Skifteområde 7 på Hønefoss 03.06.2019 Område Vest
2019-08 Betjening av kontaktledningsbrytere ved vst. Grorud 06.05.2019 Område Oslokorridoren
2019-07 Endring i koblingsskjema på Sander st. 16.04.2019 Område Øst
2019-06 Endringer på Lodalen 08.04.2019 Område Oslokorridoren
2019-05 Omlegging av innmatingspunkt på Alnabru 04.04.2019 Område Oslokorridoren
2019-03 Endring i koblingsbilde fra Km 22,679 – 33,930 på Kongsvingerbanen 07.03.2019 Område Øst
2019-02 Nytt anlegg med AT-system på Kongsvingerbanen 04.03.2019 Område Øst

2018-24 Snørydding vinter 2018-2019 20.12.2018 Alle områder
2018-23 Nytt brudd på Alnabru 9-10 november 08.11.2018 Oslokorridoren
2018-12 En driftsleder for hele Bane NOR 01.06.2018 Alle områder
2018-11 Elektrifisering av spor på Alnabru 03.05.2018 Oslokorridoren
2018-08 Feilkobling på Kjelland omformerstasjon 04.04.2018 Område Sør
2018-04 Bytting av brytere på Alnabru 28.02.2018 Oslokorridoren
2018-03 Nye rutiner for adgangskontroll 28.02.2018 Alle områder

2017-26 Forhånds- og Ferdigmelding for lavspenningsanlegg 15.12.2017 Alle områder
2017-25 Repetisjonskurs for KL-montører og energimontører med KL-kompetanse 17.10.2017 Alle områder
2017-24 Arbeid på Lysaker koblingshus 22-29.10.2017 17.10.2017 Oslokorridoren
2017-23 Bemanning på FSE kurs 2018 11.10.2017 Alle områder
2017-20 Elektrifisering av spor 31, Bergen Stasjon 28.09.2017 Oslokorridoren
2017-11 Elektroniske elsikkerhetskort 23.05.2017 Alle områder
2017-03 Regler for maksimal varighet på Elsikkerhetsplaner 19.01.2017 Alle områder
2017-02 Elsikkerhetsplaner 04.01.2017 Alle områder
2017-01 Overgang fra Jernbaneverket til Bane NOR 04.01.2017 Oslokorridoren

2016-14 Overkjøringer Loenga og Lodalen - Oppdatert 07.02.2018 Oslokorridoren
2016-07 Spesielt farlig punkt 01.06.2016 Alle områder
2016-05 Fremmedspråklig arbeidskraft 27.04.2016 Alle områder

2015-19 Kommunikasjon mellom LFK og LFS ved frakobling av anleggsområder. 26.10.2015 Alle områder
2015-16 Elsikkerhetsplanlegging i FJEL 28.09.2015 Alle områder
2015-07 Endring av innmating til Togvarmeanlegg 1 i Lodalen 05.05.2015 Oslokorridoren
2015-06 Endring av tilgang til fjernstyring av brytere Eidsvoll koblingshus og stasjon 25.03.2015 Oslokorridoren
2015-03 Instruks for bruk av takluke på LM7 revisjonsvogn. 30.01.2015 Alle områder

 

E-sirkulære gir informasjon fra driftsleder til personell som jobber med elkraft.
Ansvarlig redaktør: Sheraz Akhtar, akhshe@banenor.no, Tlf. +47 991 53 877