Gyldige E-sirkulære

 

E-sirkulær Tittel Publisert Gjelder for
2021-21 Riving av kontaktledning i spor 2 på Skarnes st. 16.04.2021 Område Øst
2021-20 Endring av koblingsbilde på Dale og Evanger 09.04.2021 Område Sør-Vest
2021-19 Endring av koblingsbilde på Eidsvoll stasjon 08.04.2021 Område Øst
2021-18 Innkobling og idriftsettelse av nye lastskillebrytere på Brakerøya 08.04.2021 Område Sør-Vest
2021-17 Endringer i KL-anlegget på Alnabru skiftestasjon (Påskebrudd) 24.03.2021 Område Øst
2021-16 Utfyllende informasjon rundt opplæring og kompetansekrav for fullstendig LFS 23.03.2021 Alle områder
2021-15 Endringer på Loenga og Søndre portal 23.03.2021 Område Øst
2021-14 Kommunikasjon mellom leder for elsikkerhet og arbeidslaget 17.03.2021 Alle områder
2021-13 Vedlikehold på verkstedområder 10.03.2021 Alle områder
2021-12 KL-brytere Bryn stasjon 10.03.2021 Område Øst
2021-11 Endring i koblingsbilde på Oslo S 10.03.2021 Område Øst
2021-10 Endring i koblingsanlegg på Seterstøa 02.03.2021 Område Øst
2021-09 Spenningssetting HK410 Loenga 02.03.2021 Område Øst
2021-07 Overstropping av seksjonsfelt ved Hovedsignal A og UA Brakerøya St 16.02.2021 Område Øst
2021-06 Lodalen – spor lyntoggata 25.01.2021 Område Øst
2021-04 Alnabru skiftestasjon 14.01.2021 Område Øst
2021-03 Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021 12.01.2021 Alle områder
2021-02 Follobanen HK 202 12.01.2021 Område Øst

2020-53 KL anlegget fra Bergen stasjon til Arna stasjon 12.12.2020 Område Vest
2020-52 AT-system på Kongsvingerbanen mellom km. 60,461-71,894 10.12.2020 Område Øst
2020-51 Ny kode og opplæringsplan for LFS 10.12.2020 Alle områder
2020-49 FEL-11 22kV 50 Hz Etterstad-Alna 07.12.2020 Område Øst
2020-48 Notodden Kollektivterminal 28.11.2020 Område Øst
2020-47 Endringer i KL-anlegg på Alnabru 23.11.2020 Område Øst
2020-45 22 kV 50Hz Etterstad – Alna 26.10.2020 Område Øst
2020-43 Endringer i anlegg på Gjøvik stasjon 08.09.2020 Område Øst
2020-41 KL-brytere på Grorud stasjon 17.09.2020 Område Øst
2020-40 Returledning Ski stasjon 16.09.2020 Område Øst
2020-39 Betjening av KL-bryter på Bryn 09.09.2020 Område Øst
2020-35 Nytt koblingshus i Eidsvoll spennigssettes 17.08.2020 Område Øst
2020-32 Endringer på Filipstad 11.08.2020 Område Øst
2020-31 Spenningsetting av samleskinne i nytt koblingshus på Eidsvoll 07.08.2020 Område Øst
2020-29 Nytt koblingsbilde på Loenga 27.07.2020 Område Øst
2020-28 Kommende endringer på Alnabru skiftestasjon 30.06.2020 Område Øst
2020-27 Endring i koblingsbilde på Loenga 26.06.2020 Område Øst
2020-26 Endringer på Ski 24.06.2020 Område Øst
2020-25 Endringer på 22 kV GMB 19.06.2020 Område Øst
2020-24 Endringer på KL-anlegg Alnabru 16.06.2020 Område Øst
2020-21 Nytt kontaktledningsanlegg Slependen-(Asker) 10.06.2020 Område Øst
2020-19 Endringer i koblingsbilde Alnabru skiftestasjon 19.05.2020 Område Øst
2020-16 Endring i koblingsbildet på lossestasjon for drivstoff på Gardermoen 20.04.2020 Område Øst
2020-14 LFS i bil 15.04.2020 Alle områder
2020-13 Kontroll av utstyr 25.03.2020 Alle områder
2020-12 FSE kurs og gyldighet av elsikkerhetskort 24.03.2020 Alle områder
2020-11 Nytt koblingshus i Drammen 24.03.2020 Område Øst
2020-09 Endring i koblingsbilde på Loenga 24.03.2020 Område Øst
2020-08 Endringer på Ski 17.03.2020 Område Øst
2020-05 Midlertidig stans i revisjon av KL-anlegg på verksteder 02.02.2020 Område Øst
2020-03 Oppdatert generisk rutine EH-IMP-0000-01 24.01.2020 Alle områder
2020-01 Overtakelse av Elkraftsentral 02.01.2020 Område Øst

2019-33 Endringer på KL-anlegg Kongsvinger stasjon 12.11.2019 Område Øst
2019-32 Sammenkobling av AT mot Sverige på Ofotbanen 01.11.2019 Område Nord
2019-31 Endringer på KL-anlegg Ofotbanen 01.11.2019 Område Nord
2019-28 Ny Driftsleder/Driftsansvarlig 30.09.2019 Alle områder
2019-27 Elsikkerhetskort og nye områder 26.09.2019 Alle områder
2019-22 Tilbakekalling av E-sirkulære 2019-21 21.08.2019 Alle områder
2019-18 Prøvedrift av Arna omformer 28.06.2019 Område Vest
2019-17 Ny Driftsleder / Driftsansvarlig og nye områder 28.06.2019 Alle områder
2019-15 Styrende dokumenter 21.06.2019 Alle områder
2019-13 Læring etter høyspenningsulykker: 06.06.2019 Alle områder
2019-12 Gyldighet av elsikkerhetskort hos spordrift 05.06.2019 Alle områder
2019-11 Presisering av kompetansekrav til LFS/AFA 03.06.2019 Alle områder
2019-10 Skifteområde 7 på Hønefoss 03.06.2019 Område Vest
2019-08 Betjening av kontaktledningsbrytere ved vst. Grorud 06.05.2019 Område Oslokorridoren
2019-06 Endringer på Lodalen 08.04.2019 Område Oslokorridoren
2019-05 Omlegging av innmatingspunkt på Alnabru 04.04.2019 Område Oslokorridoren

2018-24 Snørydding vinter 2018-2019 20.12.2018 Alle områder
2018-23 Nytt brudd på Alnabru 9-10 november 08.11.2018 Oslokorridoren
2018-12 En driftsleder for hele Bane NOR 01.06.2018 Alle områder
2018-11 Elektrifisering av spor på Alnabru 03.05.2018 Oslokorridoren
2018-08 Feilkobling på Kjelland omformerstasjon 04.04.2018 Område Sør
2018-04 Bytting av brytere på Alnabru 28.02.2018 Oslokorridoren
2018-03 Nye rutiner for adgangskontroll 28.02.2018 Alle områder

2017-26 Forhånds- og Ferdigmelding for lavspenningsanlegg 15.12.2017 Alle områder
2017-25 Repetisjonskurs for KL-montører og energimontører med KL-kompetanse 17.10.2017 Alle områder
2017-24 Arbeid på Lysaker koblingshus 22-29.10.2017 17.10.2017 Oslokorridoren
2017-23 Bemanning på FSE kurs 2018 11.10.2017 Alle områder
2017-20 Elektrifisering av spor 31, Bergen Stasjon 28.09.2017 Oslokorridoren
2017-11 Elektroniske elsikkerhetskort 23.05.2017 Alle områder
2017-03 Regler for maksimal varighet på Elsikkerhetsplaner 19.01.2017 Alle områder
2017-02 Elsikkerhetsplaner 04.01.2017 Alle områder
2017-01 Overgang fra Jernbaneverket til Bane NOR 04.01.2017 Oslokorridoren

2016-14 Overkjøringer Loenga og Lodalen - Oppdatert 07.02.2018 Oslokorridoren
2016-07 Spesielt farlig punkt 01.06.2016 Alle områder
2016-05 Fremmedspråklig arbeidskraft 27.04.2016 Alle områder

2015-19 Kommunikasjon mellom LFK og LFS ved frakobling av anleggsområder. 26.10.2015 Alle områder
2015-16 Elsikkerhetsplanlegging i FJEL 28.09.2015 Alle områder
2015-07 Endring av innmating til Togvarmeanlegg 1 i Lodalen 05.05.2015 Oslokorridoren
2015-06 Endring av tilgang til fjernstyring av brytere Eidsvoll koblingshus og stasjon 25.03.2015 Oslokorridoren
2015-03 Instruks for bruk av takluke på LM7 revisjonsvogn. 30.01.2015 Alle områder

 

E-sirkulære gir informasjon fra driftsleder til personell som jobber med elkraft.
Ansvarlig redaktør: Sheraz Akhtar, akhshe@banenor.no, Tlf. +47 991 53 877