Skarnes stasjon

Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen får ny undergang, sentralt plassert i sentrum. Det skal også etableres to sideplattformer for å gjøre det mulig med samtidig passasjerutveksling. Det blir plass til to tog med lengde på 220 meter (doble Flirtsett). Adkomst til sideplattformene blir via en ny gangkulvert, som blir universelt utformet med heis opp til toget. Anlegget skal stå klart ved utgangen av 2021. Det er i utviklingsplan for Kongsvingerbanen også lagt opp til økt rutetilbud.

Gangkulverten vil bidra til å binde sentrum bedre sammen, og minske gåavstanden for beboere og lette adkomst til service- og næringsinstitusjoner. Det vil også bidra til mindre bilkjøring mellom butikkene. Ny kulvert bedrer dermed sikkerheten og tilgjengeligheten for alle trafikantgrupper.

2020
2021
  • Oppstart sommer 2020
  • Ferdig 4. kvartal