Jaren stasjon

Oppgraderingen av Jaren stasjon startet i 2020. Fra 2022 vil dette resultere i flere togavganger og universell utforming av stasjonen.

Når Jaren stasjon er ferdig oppgradert i 2022 vil den ha to universelt utformede plattformer med plass til doble togsett, og en gangbru over sporene med heis og trapp.

Det bygges også ny togparkering med 3 spor som hver er 250 meter lange og til sammen har plass til 6 togsett. Det bygges en ny sideplattform, ny parkeringsplass for biler og ny driftsbase med verksted og lager.

Jaren stasjon i Gran kommune er endestasjon for lokaltogene mellom Oslo S og Jaren. I tillegg er det en stasjon på Gjøvikbanen. 

Framdrift

  • Juni 2021: Komplett gangbru med heis og trapp ferdig.
  • September 2021: Plattform og parkering med spor 3 tas i bruk.
  • Desember 2022: Togparkering tas i bruk.
  • Februar 2022: Spor 1 med ny plattform og nytt stasjonsområde tas i bruk.

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.