Jaren stasjon

Oppgraderingen av Jaren stasjon startet i 2020 og er så og si fullført.

Jaren stasjon er oppgradert med to universelt utformede plattformer med plass til doble togsett, og en gangbru over sporene med heis og trapp.

Det er også bygget ny togparkering med tre spor som hver er 250 meter lange og til sammen har plass til seks togsett. Det er to nye plattformer, ny parkeringsplass for biler og ny driftsbase med verksted og lager.

Jaren stasjon i Gran kommune er endestasjon for lokaltogene mellom Oslo S og Jaren. I tillegg er det en stasjon på Gjøvikbanen. 

Framdrift

  • Sist i november 2021: Ny plattform og parkering ved spor 1 ble tatt i bruk.
  • September 2021: Ny plattform og parkering ved spor 3 ble tatt i bruk.
  • Juni 2021: Komplett gangbru med heis og trapp ferdig.
  • Desember 2022: Togparkering tas i bruk.
  • Februar 2022: Spor 1 med ny plattform og nytt stasjonsområde ble tatt i bruk.

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.