Stort løft på Reinsvoll stasjon

Den 12 tonn tunge gangbrua ble elegant heist på plass over sporene på Reinsvoll stasjon mandag 16. august. Gangbrua vil gjøre stasjonen både tryggere og mer tilgjengelig for alle. Prosjektet på Reinsvoll er en del av Bane NOR sin satsing for å legge til rette for at flere kan ta mere tog.

I løpet av drøyt 15 minutter var den innglassede gangbrua heist fra bakken og opp og inn mellom to heistårn som sto klare. I løpet av kort tid ble brua montert fast til heistårnene og løftestroppene kunne fjernes.

Se video av innheisingen her:

Tilpasset de gamle stasjonensbygningene

 - Brua er konstruert i limtre, med glassfasader og trekledning for at den skal passe inn i miljøet på den gamle stasjonen. Den er arkitekttegnet, og går ton-i-ton med bygningene rundt, sier Bane NOR sin prosjektleder på Reinsvoll stasjon, Hilde Gjellum.

Limtrekonstruksjonen er malt mørkebrun, og inni får gangbrua svarte gulv og håndløpere. Den er produsert lokalt hos Moelven Industrier.

 - Delene til brua ble levert her på stasjonen i begynnelsen av august. Så ble den montert her på anleggsområdet før vi heiste den på plass. Det var høy aktivitet med blant annet blikkenslagere, tømrere og glass-montører i sving, forteller Hilde Gjellum.

Men det står mye arbeid igjen før gangbrua er ferdig. Trappeløp, gelender, håndløpere og belysning skal blant annet på plass. iIkke minst skal det monteres en god og romslig heis som kan ta de reisende opp og ned fra begge plattformer.

Gangbrua blir antagelig åpnet for publikum i november neste år, når Reinsvoll stasjon er ferdig oppgradert. Da vil stasjonen være universelt utformet, med to nye plattformer, gangbru over sporene og forlenget spor som bidrar til at det i framtiden kan kjøre ett tog i timen begge veier på Gjøvikbanen.

En del av oppgradering av Gjøvikbanen

Det som skjer på Reinsvoll stasjon i disse dager, er en del av en større oppgradering av hele Gjøvikbanen.  Når Gjøvikbanen er oppgradert ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik.. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. For å få til dette, blir det i perioden 2020 til 2022 gjennomført flere store tiltak langs hele banen, fra Oslo til Gjøvik. Samlet blir Gjøvikbanen i denne perioden oppgradert for 1,3 milliarder norske kroner.