Støren - Steinkjer, Dovre- og Nordlandsbanen R70

Line R70 runs from Støren, to Trondheim S and Steinkjer via both Dovre- and Nordlandsbanen.

Map view of Støren - Steinkjer, Dovre- og Nordlandsbanen R70