Kabelkontoret

 

Kabelkontoret er Bane NORs kontaktpunkt for påvisning av Bane NOR sine kabler og behandling av søknader om kryss/nærføring for interne- og eksterne entreprenører. Andre kabeleiere må kontaktes direkte. Vårt mål er å unngå skader på kabler og sikre at kryss nærføringer gjennomføres i hht krav.

Se Bane NORs tekniske regelverk ved utforming, bygging og dimensjonering innenfor de jernbanetekniske fagområder.

 

 • Den som graver har ansvaret!
 • Brudd kan koste liv
 • Utglidning eller setninger i spor kan føre til stans i togtrafikken
 •  

  Kabelpåvisning

  Bestilling om kabelpåvisning skal gjøres til Bane NOR via skjema på denne siden. Avtale om kabelpåvisning skal være inngått før kabelpåvisning blir utført. Søker får tilbakemelding om når kablepåvisning skal utføres. Graving må ikke utføres uten løyve på forhånd fra Bane NOR.

   

  Bestillingen sendes inn senest 6 virkedager før oppstart av arbeidet.
  Spør først, det kan lønne seg!
  Kryss/nærføring av kabler, gass og VA-anlegg

  Søknad for kryss/nærføring av kabler, gass og VA-anlegg skal gjøres til Bane NOR via skjema på denne siden. Avtale om kryss-/nærføring av kabler, gass og VA-anlegg skal være inngått før kabelpåvisning blir utført.

   

  På Bane NORs grunn gjelder kun Bane NORs standardavtaler. Bane NOR inngår avtaler kun med anleggseier.

   

  Kontakt oss
  Sentralbord Bane NOR +47 22 45 50 00
  Kabelkontoret telefon +47 62 50 96 36
  Per Torbjørn Prestmo +47 916 72 767
  Sven Peder S. Andersen +47 916 57 227
  Øivind Melby +47 916 57 226

   

   

  Besøksadresse:
 • Kabelkontoret Bane NOR, Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

  Postadresse:
 • Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

 • Rutiner ved graving

  Ved gravearbeider på eller nær Bane NORs grunn, skal det sendes inn en bestilling av kabelpåvisning til koordinator for kabelpåvisning.

  Sammen med bestillingen skal det følge kart, tegning eller skisse over området og beskrivelse av arbeidet.

  Entreprenør skal være med under påvisning. Hvis det skal graves med maskin, så skal minste graveavstand til kabeltrasé være 1m på hver side.

  Kabeltraseene vil bli merket med spray eller trestikk. Det gis ut en kvittering for utført påvisning til entreprenøren.