Kursportfolje Elkraft og elsikkerhet

 

Vi tilbyr elektrofaglige kurs for høy- og lavspenningsanleggene i Bane NORs infrastruktur.

Bane NORs elektroanlegg består av både lav- og høyspenningsanlegg.

Eksempler på lavspenningsanlegg er bygningsinstallasjoner, utendørs installasjoner, telekommunikasjon, reléhus for signal og styring og overvåkning av høyspenningsanlegg. Elektrikerens arbeidsoppgaver består blant annet av enkel prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og feilretting av elektriske lavspenningsanlegg

For å arbeide som elektriker i Bane NORs lavspenningsanlegg må man ha fagbrev. Kravene er følgende:

  • Videregående skole, Elektrofag VG1
  • Videregående skole, Elenergi VG2
  • 2,5 år læretid i bedrift
  • Bestått fagprøve

For å stå ansvarlig for utført arbeid i Bane NORs høyspenningsanlegg må du være energimontør med KL-kompetanse.

Andre arbeidsoppgaver for en energimontør med KL-kompetanse kan være prosjektering, bygging og vedlikehold av elkraftnettet. En energimontør utfører også ettersyn for å forebygge og forhindre skader på materiell, samt feilsøking i elektriske anlegg.

Det kreves fagbrev og kontaktledningskompetanse (KL) for å arbeide som energimontør. Fagbrev som energimontør krever:
  • Videregående skole, studieretning Elektrofag VG1
  • Videregående skole, studieretning Elenergi VG2
  • 2,5 år læretid i bedrift
  • Bestått fagprøve

Mange kurs settes opp på forespørsel.

Elkraft og elsikkerhet ved Norsk jernbaneskole tilbyr kurs i tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern. Vi tilbyr noen kurs i form av klasseromsundervisning med få deltakere og god avstand.

De fleste av vårens forskriftskurs avholdes via Teams som fjernundervisning over nett.

Ny kursportal krever ny innlogging.
Dersom du ikke har besøkt Bane NORs nye kursportal enda, så les veiledningen her først.

Kontaktinformasjon

Epost: elkraft-nj@banenor.no