Kursportefølje Elkraft og elsikkerhet

 

Logg inn i Kursportalen for å se kurskalender og tilgjengelige plasser. Etter pålogging, klikk på "Bla i kurskatalogen" og under knappen "alle kategorier" og velg "Elkraft og elsikkerhet".


Arbeid i batterianlegg

Se læreplan

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne:

Kurset er forbeholdt personell med kvalifikasjoner i henhold til FEK §§ 6, 7 som Telemontører, signalmontører og lærlinger i samme fag


Jording i jernbaneanlegg

Etter endt kurs skal kursdeltaker være kjent med prinsippene for utførelse av jording og utjevning i elektrisk jernbane.:

Kurset er tiltenkt personer som skal prosjektere og utføre anlegg i Bane NORs elektroanlegg

Kurset går over 6 timer uten eksamen

Se læreplan


Nettsystemer

Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjenkjenne, forstå og utføre prosjektering, planlegging, bygging og feilsøking på de forskjellige nettsystemene

Kurset går over 1 dag uten eksamen

Se læreplan


Arbeid under spenning i lavspenningsanlegg

Se læreplan


Drift og vedlikehold av RTU 210/211

Se læreplan


Drift og vedlikehold av 1000V togvarmeanlegg

Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012

Kurset er beregnet for Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere. Deltakere må da ha fagbrev som elektriker, elektromontør gruppe L, eller fagbrev som energimontør

Kurset går over 1 dag uten eksamen

Se læreplan


Prosjektering av kabler og vern

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne være i stand til å prosjektere/dokumentere lavspenningsinstallasjoner

Kurset er beregnet for installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere og elektromontører som skal prosjektere, planlegge og vurdere lavspenningsanlegg i Bane NOR

Forutsetninger for å bli med på kurset er at kursdeltaker skal ha: Kurset går over 3 dager uten eksamen

Se læreplan


Vurdering av risiko og egnethet

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne være kjenne

Kurset er beregnet for installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere, montører, sikkerhetsrådgivere og lærlinger

Forutsetninger for å bli med på kurset er at kursdeltaker skal ha: Kurset går over 1 dag uten eksamen

Se læreplan


Grunnleggende vernteori

Se læreplan


Sluttkontroll / verifikasjon av lavspenningsanlegg

Se læreplan


NEK 400

Se læreplan


Beredskapstest for tele

Se læreplan