Kursportefølje Elkraft og elsikkerhet

 

Logg inn i Kursportalen for å se kurskalender og tilgjengelige plasser.

Etter pålogging, klikk på "Bla i kurskatalogen" og under knappen "alle kategorier" og velg "Elkraft og elsikkerhet".

 


2. person ved frakobling - 2432 - Kr. 4.600,-

Dette kurset er for personer som skal bistå Leder for elsikkerhet ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Bane Nors høyspenningsanlegg, og kan ved bestått eksamen gi godkjenningen 2. person ved frakobling (kode 2432)

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
torsdag 18.11.2021 2. person ved frakobling Microsoft Teams
mandag 13.12.2021 2. person ved frakobling Microsoft Teams
torsdag 20.01.2022 2. person ved frakobling Microsoft Teams
torsdag 24.02.2022 2. person ved frakobling Microsoft Teams
torsdag 24.03.2022 2. person ved frakobling Microsoft Teams
torsdag 28.04.2022 2. person ved frakobling Microsoft Teams
torsdag 09.06.2022 2. person ved frakobling Microsoft Teams

 


LFS ved bruk av isstøter - 2434 - Kr. 4.500,-

Kurset er et grunnkurs som kan ved bestått eksamen gi godkjenningen LFS ved bruk av isstøter (kode 2434)

Kurset er beregnet for ansatte i Bane Nor som skal utføre aktuelle arbeidsoppgaver med hensyn til isstøting

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
Torsdag 23.11.2021 09:00 LFS Isstøter Teams

 


LFS ved bruk av forbikoblingsledning - 2435 - Kr. 4.500,-

Kurset er et grunnkurs for å kunne ivareta funksjonen som Leder for elsikkerhet ved planlagt bruk av forbikoblingsledning.

Kurset kan ved bestått eksamen gi godkjenningen LFS ved bruk av forbikoblingsledning (kode 2435)

Kurset er beregnet på Banemontører/banereperatører og skinnesveisere som arbeider med planlagte arbeider i returkretsen.

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
onsdag 16.03.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av forbikoblingsledning Microsoft Teams

 


LFS ved bruk av løfteredskap - 2436 - Kr. 5.250,-

Kurset er et grunnkurs for å kunne ivareta funksjonen som Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap.

Kurset kan ved bestått eksamen gi godkjenningen LFS ved bruk av løfteredskap (kode 2436)

Kurset er beregnet for:

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
fredag 15.12.2021 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams
onsdag 14.01.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams
torsdag 10.02.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams
tirsdag 15.03.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams
torsdag 21.04.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams
fredag 13.05.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams
torsdag 09.06.2022 Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap Microsoft Teams

 


LFS ved betjening av brytere ved lasteramper og sidespor - 2437 - Kr. 780,-

Kurset er et grunnkurs for å kunne ivareta funksjonen som Leder for elsikkerhet ved bryterbetjening.

Kurset kan ved bestått eksamen gi godkjenningen LFS bryterbetjening (kode 2436)

Dette kurset tilbys som e-læringskurs med en avsluttende prøve som må bestås med 75%

Deltakere på meldes på kurset i kursportalen.

Det er en forutsetning at en teoretisk førstehjelpskurs også tas, som for eksempel via trainor.no

Elsikkerhetskortet blir ikke sendt uten at prøven er bestått og bevis fra førstehjelpskurs er sendt inn.

Se læreplan

 


Leder for elsikkerhet (fullstendig) - Modul 3 - Kr. 37.000,-

Se E-sirkulære 2020-51 for ny opplæringsplan for LFS fullstendig

Dette kurset er for personer som ikke har fagbrev som energimontør eller KL-montør og skal inneha funksjonen Leder for elsikkerhet fullstendig

Etter endt kurs på 10 dager skal:

Etter endt kurs

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
mandag 29.11.2021 - 10.12.2021 Leder for elsikkerhet - Grunnkurs - Modul 3 på 10 dager Hauerseter
mandag 17.01.2022 - 28.01.2022 Leder for elsikkerhet - Grunnkurs - Modul 3 på 10 dager Hauerseter
mandag 28.02.2022 - 11.03.2022 Leder for elsikkerhet - Grunnkurs - Modul 3 på 10 dager Hauerseter
mandag 02.05.2022 - 13.05.2022 Leder for elsikkerhet - Grunnkurs - Modul 3 på 10 dager Hauerseter
mandag 13.06.2022 - 24.06.2022 Leder for elsikkerhet - Grunnkurs - Modul 3 på 10 dager Hauerseter

 


Leder for elsikkerhet (fullstendig) - Modul 6 - Kr. 21.000,-

Se E-sirkulære 2020-51 for ny opplæringsplan for LFS fullstendig

Kurset er et fordypningskurs for å kunne bli godkjent som Leder for elsikkerhet. Kurset består av en teoridel som går over 5 dager. Ved bestått eksamen den 5 dagen, får kandidaten utlevert en praksisbok som må fylles ut i løpet av praksisperioden. Etter praksisperioden, sendes boken til Norsk jernbaneskole for godkjenning. Godkjenningen gis ved å bestå en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen.

Etter fullstendig godkjenning (teorikurs, praksis og muntlig eksamen), kan kurset gi følgende godkjenninger:

Etter endt kurs

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
Mandag 21.02.2022 - 25.02.2022 09:00 LFS Modul 6 Norsk Jernbaneskole - Grorud
Mandag 02.05.2022 - 06.05.2022 09:00 LFS Modul 6 Norsk Jernbaneskole - Grorud

 


KL-kompetanse for energimontører - Kr. 171.000,-

Kurset er et grunnkurs for å kunne bli godkjent som Energimontør med KL-kompetanse og er egnet for personell med fagbrev som Energimontører

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
mandag 25.04.2022 - 24.05.2022 KL-kompetanse for energimontører Hauerseter

 


Repetisjonskurs KL-montører og energimontører med KL-kompetanse - Kr.19.200,-

Kurset er et repetisjonskurs som skal gi kandidatene kunnskap og oppdatering i kontaktledningsfaget, samt sikre erfaringsoverføring

Kurset er for personell som innehar godkjenning som kontaktledningsmontør eller energimontør med kl-kompetanse

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Dato Start Kurs/Fag Sted
tirsdag 18.01.2022 - 20.01.2022 Repetisjonskurs for energimontører med KL-kompetanse og KL-montører Hauerseter
tirsdag 05.04.2022 - 07.04.2022 Repetisjonskurs for energimontører med KL-kompetanse og KL-montører Hauerseter
tirsdag 14.06.2022 - 16.06.2022 Repetisjonskurs for energimontører med KL-kompetanse og KL-montører Hauerseter

 


Betjening av langsgående 50Hz forsyningsanlegg - Kr. 5.000,-

Kursdeltaker skal etter endt opplæring kunne utførevedlikeholdsoppgaver og feilretting i Bane Nors langsgående 50 Hz høyspenning forsyningsanlegg og nettstasjoner

Kurset er tiltenkt Energimontører, kontaktledningsmontører, leder for kobling, tilstandskontrollører og eksterne entreprenører

Se læreplan

 


Veilederkurs Leder for elsikkerhet

Kurset gir deg mulighet til å være veileder for kandidater som skal bli Leder for elsikkerhet. Kurset må dokumenteres sammen med 5 års erfaring som leder for elsikkerhet for at veiledertittelen skal være godkjent.

Kurset er et krav fra 01.01.2017 for personer som ikke har vært veiledere tidligere.

Ta gjerne kontakt med fagsjef Per Nygaard eller Sheraz Akhtar ved forespørsel om kurs eller annet.

elkraft-nj@banenor.no

Se læreplan