Kursportefølje Elkraft og elsikkerhet

 

Logg inn i Kursportalen for å se kurskalender og tilgjengelige plasser.

Etter pålogging, klikk på "Bla i kurskatalogen" og under knappen "alle kategorier" og velg "Elkraft og elsikkerhet".


Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE)

I henhold til veiledningsteksten til FSE § 7 er det krav til årlig repetisjon av forskrifter og førstehjelpskurs.

Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Gjennomgangen skal i nødvendig omfang tilpasses relevante problemstillinger for den enkelte virksomheten og den enkelte ansattes funksjon (leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet eller leder for kobling). Den må også omfatte bedriftsinterne instrukser, prosedyrer og retningslinjer når slike foreligger. Gjennomgangen må etter behov også omfatte instruksjon og praktisk øvelse i bruk av relevant utstyr.

Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig.

Norsk jernbaneskole tilbyr FSE repetisjonskurs i fire formater med hensyn til forskjellige målgrupper. Merk at FSE HL og FSE 2431 holdes som regel på vårparten av året mens FSE R2 og FSE STL på høsten.


Førstehjelpskurs med fokus på strømskader

Når det gjelder førstehjelpskurs så har vi hatt utfordringer med usikkerhet i henhold til smittevern.

Vi har nå derfor planlagt hele høstens FSE kurs uten førstehjelp.

DSB sine nettsider så står det at dispensasjon til førstehjepskurs gjelder kun frem til 01.09.2021 dersom det ikke blir noen endringer med hensyn til smittevern.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter til å holde øye med DSB sine kunngjøringer rundt førstehjelpskurs, og deretter ordne med slike kurs selv. Pass på at DSB krever også praktisk øvelse etter 01.09.21 dersom smittevern tillater dette.

Vi kommer til å arrangere noen rene førstehjelpskurs i Oslo for dem som måtte ønske det, men da uten kombinasjon med FSE kurs.

FSE kurs med drifslederens instrukser kommer vi til å bli holdt via Teams.

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Kursdato Kurstittel Sted
07.12.2021 Førstehjelpskurs med fokus på strømskader - årlig repetisjon Microsoft Teams


Driftslederens instrukser med FSE HL

Målgruppe: Personell med kvalifikasjoner i henhold til FEK §§ 6, 7

Se læreplan

Kursdato Kurstittel By Sted Pris
11.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Hamar Victoria Hotel Hamar Kr. 2100 + 600
12.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Lillehammer Scandic Lillehammer hotel Kr. 2100 + 600
13.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Otta Thon Hotel Otta Kr. 2100 + 600
18.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oppdal Quality Hotel Skifer Kr. 2100 + 600
19.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Trendheim Thon Hotel Prinsen Kr. 2100 + 600
21.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
24.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Drammen Scandic Ambassadeur Kr. 2100 + 600
25.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Kristiansand Thon Hotel Kr. 2100 + 600
26.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Skien Thon Hotel Skien Kr. 2100 + 600
01.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Voss Scandic Hotel Voss Kr. 2100 + 600
02.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Voss Scandic Hotel Voss Kr. 2100 + 600
09.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Kristiansand Thon Hotel Kr. 2100 + 600
09.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
15.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
23.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
01.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Narvik Scandic Hotel Narvik Kr. 2100 + 600
02.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
17.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Ski Thon Hotel Ski Kr. 2100 + 600
23.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Bryne Kro & Hotell Kr. 2100 + 600
24.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Kristiansand Thon Hotel Kr. 2100 + 600
31.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
12.04.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600
05.05.2022 Driftslederens instrukser med FSE HL + Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 2100 + 600


Driftslederens instrukser med FSE 2431

Målgruppe: Personell som har LFS 2431 godkjenning uten fagbrev

Se læreplan

Kursdato Kurstittel By Sted Pris
11.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Hamar Victoria Hotel Hamar Kr. 1750 + 600
12.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Lillehammer Scandic Lillehammer hotel Kr. 1750 + 600
13.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Otta Thon Hotel Otta Kr. 1750 + 600
18.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oppdal Quality Hotel Skifer Kr. 1750 + 600
19.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Trondheim Thon Hotel Prinsen Kr. 1750 + 600
24.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Drammen Scandic Ambassadeur Kr. 1750 + 600
25.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Kristiansand Thon Hotel Kr. 1750 + 600
25.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
26.01.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Skien Thon Hotel Skien Kr. 1750 + 600
01.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Voss Scandic Hotel Voss Kr. 1750 + 600
02.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Gol Pers Hotel Kr. 1750 + 600
03.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Drammen Scandic Ambassadeur Kr. 1750 + 600
08.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
09.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Kristiansand Thon Hotel Kr. 1750 + 600
14.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
22.02.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
01.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
01.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Narvik Scandic Hotel Narvik Kr. 1750 + 600
01.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
02.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Narvik Scandic Hotel Narvik Kr. 1750 + 600
03.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
17.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Ski Thon Hotel Ski Kr. 1750 + 600
23.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Bryne Kro & Hotell Kr. 1750 + 600
24.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Kristiansand Thon Hotel Kr. 1750 + 600
29.03.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
11.04.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
03.05.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600
19.05.2022 Driftslederens instrukser med FSE 2431 - Førstehjelp Oslo Norsk jernbaneskole Kr. 1750 + 600


Driftslederens instrukser med FSE R2 - Kr. 1.750

Målgruppe: Personell oppdatere følgende grunnkompetanse:

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Kursdato Kurstittel Sted
onsdag 01.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams
torsdag 02.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams
tirsdag 07.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams
onsdag 08.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams
torsdag 09.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams
tirsdag 14.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams
torsdag 16.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - R2 Microsoft Teams


Driftslederens instrukser med FSE STL - Kr. 1.750,-

Målgruppe: Personell som jobber med Signal-, tele-, og lavspenningsanlegg

Personell som utøver funksjonen Ansvarlig for arbeid (AFA), samt de som prosjekterer og arbeider i lavspenningsanlegg

Se læreplan

Kurskalender Høst 2021 - Logg inn i Kursportalen for påmelding

Ukedag Kursdato Kurstittel Sted
torsdag 02.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - STL Microsoft Teams
tirsdag 08.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - STL Microsoft Teams
torsdag 09.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - STL Microsoft Teams
tirsdag 14.12.2021 Driftslederens instrukser med FSE - STL Microsoft Teams