LFS opplæring

 

 

For å bli godkjent som Leder for elsikkerhet (kode 2431) må følgende moduler være gjennomgått:

 

 

MODUL 1a - FORKUNNSKAPER


Førstehjelpskurs med fokus på strømskader i henhold til §7 i FSE. Her godkjennes kun kurs med teoretisk og praktisk opplæring med fokus på strømskader/ elektro. E-læringskurs vil ikke godkjennes.

Dokumentasjon på gyldig førstehjelpskurs – ikke eldre enn 12 måneder må sendes inn til Norsk jernbaneskole eller lastes opp ved søknad. Denne må godkjennes før søknad til teorikurs blir godkjent.

 

 

MODUL 1b - FORKUNNSKAPER


Hovedsikkerhetsvaktskurs skal være bestått i forkant av at søknaden for teorikurs blir gyldig. Dokumentasjon må sendes til Norsk jernbaneskole eller lastes opp ved søknad.

 

MODUL 2 – TEORIKURS LEDER FOR ELSIKKERHET


Teorikurset arrangeres i regi av Norsk jernbaneskole og varer i 6 dager, der en dag er skriftlig eksamen.

Søknad til kurset legges inn via påmeldingssidene på jernbaneskolen.no

 

Kurset har to utfall:
  1. Bestått eksamen
    1. Du får tilsendt kursbevis for bestått eksamen pr epost
    2. Du får tilsendt din praksisbok for modul 3 pr epost
  2. Ikke bestått eksamen
    1. Ved ikke bestått 1. gangs eksamen kan kandidaten ta kontakt med Norsk jernbaneskole og få dato for kontinuasjonseksamen og repetisjonsdag
    2. Ved ikke bestått 2. gangs eksamen må kandidaten på nytt kurs med ny eksamen for hvert videre forsøk

 

MODUL 3 - PRAKSIS


Det er krav om at kandidaten i etterkant av godkjent modul 1 og 2 skal ha minimum 4 ukers praksis med en godkjent veileder. Tilsendt praksisbok skal fylles ut, digitalt signeres og sendes i retur til Norsk jernbaneskole. Praksisen skal gjennomføres innen 12 måneder etter avlagt teorieksamen. Hvis dette byr på utfordringer må det søkes om forlengelse. For mer info ta kontakt med Norsk jernbaneskole.

Boken skal deretter godkjennes og du vil få tilsendt dato for sertifiseringseksamen.

 

Hvem er godkjent som veileder?

For å være godkjent veileder må vedkommende ha gjennomført veilederkurs for LSF i regi av Norsk jernbaneskole, eller på annen måte være godkjent av driftsleder/ assisterende driftsleder.

 

MODUL 4 - SERTIFISERINGSEKSAMEN


Avsluttende sertifiseringseksamen for kode 2431 varer i 1 dag og inneholder både muntlig gjennomgang og praksis. Eksamen avholdes på Hauerseter øvingsområde.

 

Hva trenger jeg på eksamen?
Vernetøy for praksis ute i anlegg

Når er neste eksamen?
Eksamensdatoene blir satt opp når det er nok kandidater til å fylle opp en dag med eksamener

I etterkant av sertifiseringseksamen vil du motta et kursbevis og elsikkerhetskort vil sendes deg etter kort tid.