Internkontrollhåndbok for Lavspenningsanlegg

Hensikt og omfang

Internkontrollhåndbok for lavspenningsanlegg beskriver gjeldende krav for planlegging, bemyndigelse og utførelse av arbeid med lavspenningsanlegg.
Håndboken gjelder for alle i Bane NOR som arbeider med lavspenningsanlegg, dermed også tele og signal.

Krav er markert med kursiv i dokumentene.

Beskrivelse

  • Internkontrollhåndboka består av en rekke dokumenter. Instrukser, skjema/maler, og anbefalte praksiser for utførelse av arbeid.
  • Internkontrollhåndbok for lavspenning benyttes også som montørhåndbok.
  • Relevante tema i Internkontrollhåndboka gjennomgås på årlig FSE-kurs for alle som arbeider med lavspenning.

    Organisasjonstråd

     

    Fullstendig organisasjonskart kan sees under Bane NOR sin organisasjon