Internkontrollhåndbok for Lavspenningsanlegg

 

Dokumenter forbudet med Internkontrollhåndboka for lavspenningsanlegg er listet i tabellen under:

Dokument nr

Tittel

Gjelder fra:

  STY-600501

Samsvarserklæring for lavspenningsanlegg - Skjema

05.12.2019

  STY-600575

Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur - instruks

27.11.2019

  STY-600988

Varsling ved uhell, ulykke, brann og sikringshendelser - instruks

09.12.2019

  STY-601050

Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - prosedyre

09.12.2019

  STY-601504

Sikker jobb analyse - instruks

28.02.2020

  STY-602281

Instruks for ansvarlig for arbeid i lavspenningsanlegg (afa)

17.12.2019

  STY-602285

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602288

Instruks for sluttkontroll og dokumentasjon av installasjon for lavspenningsanlegg

23.01.2020

  STY-602289

Instruks for planlegging av arbeid for lavspenningsanlegg og hierarki for bemyndigelse

22.01.2020

  STY-602295

Instruks for arbeid på frakoblet  lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602296

Instruks for arbeid under spenning/nær ved spenningssatte deler

12.12.2019

  STY-602298

Instruks for faglig ansvarlig/driftsansvarlig lavspenningsanlegg

26.02.2020

  STY-602300

Instruks for opplæring av personale som skal utføre arbeid i lavspenningsanlegg

17.12.2019

  STY-602310

Skjema for kontinuitetsmåling med sammenligningstabell, og relevante målinger i lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602312

Avtale mellom elektroentreprenør og Bane NOR for lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602314

Instruks for prosjektering og planlegging av elektriske lavspenningsanlegg

02.12.2019

  STY-602364

Instruks for etterkontroll av sluttkontroller for lavspenningsanlegg med skjema

17.12.2019

  STY-602367

Skjema for rapport fra risikovurdering for lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602368

Skjema for kursfortegnelse for lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602376

Skjema for rapport fra sluttkontroll for lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-602402

Skjema for dokumentasjon av enkle arbeider på lavspenningsanlegg

11.12.2019

  STY-604064

Samordning av HMS-arbeid

10.04.2019

  STY-604120

Mal for avtale med samordnede virksomheter

30.01.2019

  STY-604204

Sikker jobb analyse (SJA) for elektriske anlegg

30.12.2019