Internkontrollhåndbok for Høyspenningsanlegg
Dokumenter forbudet med Internkontrollhåndboka for høyspenningsanlegg er listet i tabellen under
Om du oppdager at en sti fører til en utgått dokument, så meld i fra til administrator

Dok. Nr.

Dokumentnavn

Gydig ifra

STY-000000

Instruks for brannvesen

04.12.2017

STY-600098

Instruks for overvåker - Skjema

23.12.2019

STY-600502

Internkontrollhåndbok Energi kap. 10 kontrollpliktig utstyr

08.02.2017

STY-600523

Drift og vedlikehold av SF6-anlegg og brytere for Energi - instruks

22.01.2020

STY-600575

Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur - instruks

27.11.2019

STY-600636

Leder for kobling - instruks

06.12.2019

STY-600725

Snørydding ved elektrifisert jernbane - instruks

17.12.2019

STY-600984

Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt - instruks

27.05.2020

STY-600985

Leder for elsikkerhet - instruks

20.01.2020

STY-600988

Varsling ved uhell, ulykke, brann og sikringshendelser - instruks

09.12.2019

STY-600990

Bruk av isstøter på Bane NORs høyspenningsanlegg - instruks

20.01.2020

STY-600991

Bruk av løfteredskap ved elektrisk jernbane - instruks

21.01.2020

STY-600992

Bruk av forbikoblingsledning - instruks

21.01.2020

STY-600997

Endring i koblingsskjemaer for Bane NORs kontaktledningsanlegg - instruks

04.12.2019

STY-601001

Sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Bane NOR - instruks

09.12.2019

STY-601038

Sikringstiltak høyspenningsanlegg - mal

20.12.2019

STY-601049

Påsetting av trafikk etter arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - skjema

09.12.2019

STY-601050

Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - prosedyre

09.12.2019

STY-601504

Sikker jobb analyse - instruks

28.02.2020

STY-601619

Sjekkliste for sikker jobb analyse (SJA)

06.02.2019

STY-602454

Kabelpåvisning og kabelregistrering - instruks

10.01.2020

STY-602540

Varme arbeider - instruks

09.12.2019

STY-602583

Melding av endringer i Bane NORs infrastruktur som berører skjermbilder for fjel (fjernkontroll elkraft) - instruks

27.01.2020

STY-603060

Tiltak for beskyttelse mot Bane NORs høyspenningsanlegg ved skogrydding - instruks

12.12.2019

STY-603372

Begrensning av arbeidsområde ved Bane NORs høyspenningsanlegg - skjema

11.12.2019

STY-604128

2. person ved frakobling - instruks

08.04.2020

STY-604242

Kontrollskjema for kontaktledningsanlegg - skjema

11.12.2019

STY-604517

Kontrollskjema for langsgående høyspenningsanlegg 22kV - skjema

20.12.2019

STY-604518

Arbeid på langsgående kabelanlegg med nettstasjoner - instruks

22.01.2020

STY-605084

Kabelpåvisning og kabelregistrering - instruks

10.01.2020

 

Dok. Nr.

Dokumentnavn

Gydig ifra

STY-600502

Internkontrollhåndbok Energi kap. 10 kontrollpliktig utstyr

UTGÅTT

STY-601100

Tiltakskort for Fagleder jernbane

UTGÅTT

STY-601202

Instruks for brannvesen

UTGÅTT

STY-601216

Krav til ordningen fagleder jernbane

UTGÅTT

STY-601218

Instruks for varsling og rapportering av ulykke knyttet til høy og lavspenningsanlegg

UTGÅTT

STY-601418

Sikkerhetshåndboken - Risikostyring og risikovurdering

UTGÅTT

STY-601573

Mal for Sikker jobb-analyse

UTGÅTT

STY-601574

Deltakerliste sikker jobb analyse

UTGÅTT

STY-603946

Prosedyre for avviksbehandling i Synergi

UTGÅTT

STY-604242

Hovedsikkerhetsvaktens regelbok

UTGÅTT