ERTMS

Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen. Målet er å erstatte dagens utdaterte teknologi med databaserte ERTMS – et signalsystem som er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

 • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
 • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
 • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
 • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR
Planlegging
23,4
mrd.
Foreløpig kostnadsestimat
2030
år
Planlagt ferdigstillelse
541
Kjøretøy som må utrustes med ERTMS
2012
2015
2016
2017
2018
2026
2030
 • Regjeringen beslutter innføring av ERTMS i Norge
 • Jernbaneverket etablerer prosjektet ERTMS nasjonal implementering
 • Bombardier Transportation starter bygging av ERTMS på Østfoldbanens østre linje.
 • ERTMS settes i drift på Østfoldbanens østre linje
 • Oppstart av kvalitetssikring (KS2)
 • Kjøretøyseierne involveres i planleggingen
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Tilbudsforespørsel sendes ut på markedet
 • Forberedende arbeider for ERTMS på Nordlandsbanen
 • Kvalitetssikring (KS2) fullført
 • Evaluering av tilbud og forhandlinger
 • Forberedelser for signering av kontrakter
 • ERTMS-løsningen tilpasses den norske jernbanen
 • Oppstart av forberedende arbeider langs Bergensbanen
 • Kontraktsignering (TMS, Trakckside og Onboard)
 • ERTMS innføres på Oslo S
 • ERTMS etablert på de fleste jernbanestrekninger i Norge