Søknad for Kryss-/Nærføring med kabler/rør

 

Under finner du Bane NOR sitt søknadsskjema for Kryss- og Nærføring på vår grunn. Det er ofte hensiktsmessig å gjennomføre befaring før søknad sendes til oss. Ta kontakt med Kabelkontoret på telefon 05280 (sentralbord) eller send oss en mail ved behov for veiledning.

Vi inngår avtale med eier basert på våre standardavtaler.

Merk at entreprenører må påberegne lengre saksbehandlingstid ved håndtering av avtaler basert på fullmakt.