FOR ALLE HENDELSER SOM GJELDER ELSIKKERHETSKORT, TA KONTAKT MED ASSISTERENDE DRIFTSLEDER.

 

Driftsleder/Driftsansvarlig

Områder

#

Kontaktområder

Assisterende driftsledere/driftsansvarlige

Johan I. Stenvig

NORD

1

Ofoten

Erik Degerstrøm

+47 958 26 078

2

Nordland

3

Trøndelag

John Sagen

+47 916 72 765

4

Innlandet

ØST

5

Østlandet

Terje Stømer

Anders Back

+47 916 55 630

+47 400 32 845

6

Østfold

7

Oslo

SØR-VEST

8

Vestfold-Telemark

Tom Bjelland

+47 913 30 040

9

Sørlandet

10

Vestlandet

Cathrine Hansen

+47 915 23 033

Utbygging

11

Alle områder

Paul Grefsrud

+47 916 57 628

Energi

12

Alle områder

Jon Ragnar Lundborg

+47 916 55 633

Eiendom AS

13

v/Mantena

Thor Vidar Jensen

Eiendom AS

14

v/NTT

Terje Bulling