Kraftinnmelding

 

Denne portalen er Bane NOR sitt kontaktpunkt vedrørende forsyning av elektrisitet til alle jernbanetekniske anlegg. Informasjon, råd og veiledning gis om hvordan forholde seg i ulike situasjoner. Bane NOR Energi ønsker informasjon om alle aktiviteter som kan medføre endret behov for banestrøm, eller har konsekvenser for anlegget på en eller annen måte.

 

Vi har definert 4 kategorier av behov, som kan velges ved å klikke på de respektive knapper, ovenfor. Under hver av disse vil det fremkomme ytterligere valg og informasjon om fremgangsmåte.

Ta kontakt via epost-adressen nedenfor ved behov.

 

Kategori 1 : Lavspenningsforsyning - 50 Hz
Kategori 2 : Høyspenningsforsyning - 50 Hz
Kategori 3 : Banestrømforsyning - 16 2/3 Hz
Kategori 4 : Energimåling

 

 

Kontakt: Kraftinnmelding (Kat. 1/2/3) eller Markedsavdelingen (Kat. 4)